Telling av gruppeoppmøte

Gruppelærerne skal hver uke rapportere hvor mange som møter opp på gruppene.

Kurs: INF   Gruppe nr   Antall frammøtte:

Dato 2016

Mitt navn: